Alumni’s Of KLEMSSCET


Total Records Found: 190, showing 20 per page
First NameLast NameDepartmentYear of PassingPhoneCityState
Manjunath Patil Mechanical 2016 7204822469 Belagavi Karanataka
V P Singh E&E 2000 9811145089 Faridabad Haryana
asd asd Computer Science 1996 234234234 asd ad
Abhishek Indwar Mechanical 2015 9482520709 Pune Maharashtra
RAVI KITTUR Mechanical 2016 9538407705 BELAGAVI KARANTAKA
KIRAN JABAR JABAR Mechanical 2016 8197617605 GOKAK KARANATAKA
Subhasish Khuntia Mechanical 1994 9420749890 Nasik Maharashtra
Avinash Jayakar Computer Science 2010 9916882227 Belgaum Karnataka
SHASHANK BIRADAR Computer Science 2011 9980987715 BIJAPUR KARNATAKA
Chetan Pasari Bio-Med 2011 9663337775 Bangalore Karnataka
AKSHAY CHOUGULE Mechanical 2016 7406712959 BELAGAVI KARANTAKA
Varsha D E&C 2016 9071086995 Belagavi Karnataka
IvanVqaUI IvanZfkUI Chemical 2016 88718694125 Moreno Valley Bahamas
Vinayak Patil Civil 2016 8310499123 Ghataprabha Karnataka
MANISH GHODAKE Mechanical 2016 7760665888 BELGAUM KARNATAKA
SAINATH PATIL Mechanical 2016 9738331119 BELAGAVI KARNATAKA
SHREYANSH PATIL Mechanical 2016 8880419494 SHIRADWAD KARNATAKA
SHRIHARI BUKKEBAG Mechanical 2016 7204261277 BELAGAVI KARANATAKA
KALAGODA R PATIL PATIL Mechanical 2016 9916330040 BELAGAVI KARANATAKA
VIKRAM KUMBHAR Mechanical 2016 8747078948 BELAGAVI KARANATAKA