Alumni’s Of KLEMSSCET


Total Records Found: 198, showing 20 per page
First NameLast NameDepartmentYear of PassingPhoneCityState
Shilpa Malladi E&C 2016 8217841631 Belagavi Karnataka
AKSHATA BUDI E&C 2016 8123046494 VIJAYPUR KARNATAKA
Aruna Gorjanal Civil 2016 9036834766 Bagalkot Karnataka
SANTOSH ADIN I Mechanical 2016 8553413742 BELAGAVI KARANATAK
NAGARAJ RAO G Mechanical 2016 9483992157 RAICHUR KARANATAKA
Priyanka Sharma Computer Science 2014 7291938661 New Delhi Delhi
BHARATESH ALMANE Mechanical 2016 8329978830 BELAGAVI KARNATAKA
SUBODH KUMAR Mechanical 1997 7680988818 HYDERABAD TELANGANA
Manjunath Patil Mechanical 2016 7204822469 Belagavi Karanataka
V P Singh E&E 2000 9811145089 Faridabad Haryana
asd asd Computer Science 1996 234234234 asd ad
Abhishek Indwar Mechanical 2015 9482520709 Pune Maharashtra
RAVI KITTUR Mechanical 2016 9538407705 BELAGAVI KARANTAKA
KIRAN JABAR JABAR Mechanical 2016 8197617605 GOKAK KARANATAKA
Subhasish Khuntia Mechanical 1994 9420749890 Nasik Maharashtra
Avinash Jayakar Computer Science 2010 9916882227 Belgaum Karnataka
SHASHANK BIRADAR Computer Science 2011 9980987715 BIJAPUR KARNATAKA
Chetan Pasari Bio-Med 2011 9663337775 Bangalore Karnataka
AKSHAY CHOUGULE Mechanical 2016 7406712959 BELAGAVI KARANTAKA
Varsha D E&C 2016 9071086995 Belagavi Karnataka